Klik Jangan Tak klik!

Followers

Tuesday, November 16, 2010

Puisi Rejang

Rejang( Puisi Melayu Tradisional)


Apa Itu Rejang?

Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat, reaksi dan kepercayaan tertentu. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan.

Istilah rejang mengikut Wilkinson, ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Yusof Md. Nor dan Abd. Rahman Kaeh, 1985). Biasanya , masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu).
Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. Oleh itu, genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair, Cuma berbeza pada rima akhir yang tidak tetap, sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap.

            Menurut Abdul Halim Ali dalam bukunya yang berjudul “ Mendekati Puisi Melayu Tradisional” Rejang merupakan puisi tradisional yang memiliki persamaan dengan syair dan pantun. Ia dikatakan ada persamaan dengan puisi syair kerana  setiap rangkap mengandungi  empat baris secara tetap. Walaubagaimanapun, rima akhirnya tidak tetap  tidak sebagaimana rima syair yang tetap(a/a/a/a).

            Rejang ada persamaan dengan pantun empat kerat kerana dua baris pertamanya ialah pembayang dan dua baris terakhirnya ialah maksud.  Walaubagaimanapun, dua baris pertama puisi rejang tidak berkaitan langsung, tidak sebagaimana pantun, dua baris pertamanya ialah berhubungan.  Rejang juga dapat dikatakan sebagai puisi Melayu tradisional yang bersandar pada puisi warisan Melayu  dan puisi warisan Islam. Contoh rejang yang sering ditemui dalam masyarakat ialah Rejang Sindiran Diri, Rejang Padi Emping dan Rejang Tujuh Hari.
Ciri-Ciri Rejang

Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap, dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut, rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Selain itu, dua baris pertama tidak berhubungan langsung, tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. Biasanya, pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama, nasihat, teladan dan pengajaran.


Fungsi Rejang

            Rejang secara amnya berfungsi sebagai  salah satu alat komunikasi masyarakat pada zaman dahulu yang digunakan sebagai hiburan di samping turut mengandungi kata nasihat, sindiran secara halus terhadap sesetengah masyarakat tertentu, di samping itu merupakan  saluran  untuk meramalkan hari-hari yang baikd alam satu- satu bulan. Hal ini kerana istilah Rejang sendiri adalah berkaitan dengan ramalan tentang ramalan bintang  atau astrologi.

            Dari sudut hiburan pula, rejang akan dilagukan oleh masyarakat pada zaman dahulu sebagai salah satu alat hiburan kerana masyarakat Melayu pada masa dahulu tidak ada hiburan seperti masyarakat pada zaman sekarang. Oleh itu, nyanyian Rejang itu akan diingati sampai bila-bila dan menjadi alat hafalan masyarakat dahulu. Walaubagaimanapun, ia tidak seperti pantun dan syair yang kelihatannya lebih popular dan semua masyarakat mengetahuinya.


Unsur Keindahan dalam Rejang.

Rejang juga seperti puisi melayu tradisional yang lain yang mempunyai unsur keindahan yang tersendiri dan juga struktur yang menarik. Hal ini menyebabkan rejang menjadi salah satu puisi yang senang dinyanyikan kerana strukturnya hampir sama dengan syair. Pada dasarnya rejang ini adalah merupakan puisi tumpang yang mempunyai persamaan dengan pantun dan syair, tetapi yang membezakannya adalah isi kandungan yang ada pada rejang tersebut.

Aspek keindahan yang ada pada rejang ini adalah dapat dilihat daripada  aspek yang ada pada setiap  rangkap iaitu aspek rima akhir rejang, yang hampir sama dengan pantun dan syair yang kebanyakannya adalah berbentuk (a/b/a/b).  Contohnya seperti yang terdapat pada rejang yang  di bawah ini .

Sementara itu dari aspek gaya bahasa yang digunakan dalam rejang ini pula, rejang ini mempunyai gaya bahasa yang indah dan mempunyai nilai estetika yang tinggi sebagaimana puisi tumpang mahupun puisi tradisional yang lain. Di samping itu juga, apa yang menarik tentang rejang ini ialah dia seakan sebuah puisi berkait dan oleh itu mempunyai perkaitan  antara setiap rangkap.  Bahasa yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa sindiran yang halus untuk  menasihatkan  sesiapa yang membaca rejang tersebut.

Dari aspek  bunyi pula, rejang  lebih banyak yang dinyanyikan dan bertujuan untuk  menarik perhatian pendengarnya. Ia dinyanyikan dengan intonasi yang tersendiri dan ini akan memudahkan pendengar yang mendengar menyampaikan maklumat kepada  pembaca yang mendengar rejang tersebut.  Bunyi yang betul dan sedap didengar akan membantu pendengar lebih memahami nasihat dan juga sindiran yang hendak disampaikan.Contoh  Rejang yang Dinyanyikan  Oleh  Masyarakat Melayu Tradsional.


1. Rejang Hari Bulan ( Rejang haribulan ini mengandungi  tarikh dan  masa tertentu serta berkaitan dengan nama-nama haiwan seperti kuda, kijang, tikus dan sebagainya).

Rejang Tiga Puluh Hari:

Sehari bulan rejangnya lotong.

Selikur hari bulan rejangnya lotong,
Sebarang kerja baik dimula,
Tuanku raja yang sangat untung,
Redakan kada  Azzawajalla,

Sebarang kerja baik dimula,
Jika beranak dilafazkan Tuhan,
Redakan kada Azzawajalla,
Padamkan masygul jadi kesusahan.

Dua likur rejangnya landak,

Dua likur rejangnya landak,
Perian baik beranak bakti,
Hasilkan abang punya kehendak,
Khadamlah kata sehingga mati.

Perian baik beranak bakti,
Dikasihi raja orang besar-besar,
Khadamlah kata sehingga mati.

0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates