Klik Jangan Tak klik!

Followers

Tuesday, November 16, 2010

Aspek Kejiranan dalam Pantun Melayu

Aspek Kejiranan dalam Pantun Melayu.

            Pantun adalah puisi Melayu tradisional yang paling popular berbanding dengan jenis-jenis puisi tradisionla yang lain. Populariti pantun ini adalah sororotan daripada aspek tema dan juga fungsi pantun itu sendiri yang  memperihalkan kehidupan masyarakat(Abdul Halim Ali, (2006:20). Dalam struktur dan bentuk pantun, terdapat pelbagai tema dan juga persoalan yang  ditampilkan oleh pengarang dalam pantun Melayu. Tema-tema ini banyak menjurus kepada kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Pengkelasan pantun ini adalah dari segi tema dan persoalan. Pelbagau aspek yang ditimbulkan dalam pantun Melayu.

            Aspek kjiranan misalnya. Aspek kejiranan ditimbulkan di dalam pantun Melayu adalah aspek yang ada pada pantun yang menjurus ke arah kemasyarakatan dan juga budaya hidup berjiran masyarakat Melayu mengikut tradisi dan juga cara hidup masing-masing. Pantun yang ada menyentuh tentang aspek kejiranan ialah pantun ini ada kaitannya dengan budaya hidup masyarakat Melayu yang masih utuh dengan tradisi hidup berjiran suatu ketika dulu. Tetapi sekarang, budaya masyarakat berjiran ini sudah tidak lagi diamalkand dalam kalangan masyarakat Melayu khasnya masyarakat yang tinggal menetap di kota. Bahkan budaya hidup berjiran yang dulunya diamalkan kini diganti dengan budaya materialistik masyarakat Melayu. Tiada lagi amalan hidup berjiran. Bahkan ada di kalangan mereka yang tidak mengenali siapa jiran di sebelah mereka. Segala kesusahan jiran mereka pun tidak diambil peduli oleh mereka.

            Dalam pantun  Melayu yang ada menyelitkan unsur kejiranan, kita dapat mengetahui betapa pentingnya peranan pantun ini sebagai medium untuk menyampaikan  tema dan mesej  melalui cara yang lebih halus. Pelbagai aspek kejiranan telah ditonjolkan dalam pantun Melayu. Amalan hidup berjiran orang Melayu khasnya dalam musim perayaan dan juga gotong-royong yang menggambarkan pemuafakatan di kalangan masyarakat Melayu pada zaman dahulu.


2.0 Amalan Bergotong-Royong.

Aspek kejiranan yang pertama terdapat dalam pantun Melayu ialah amalan hidup bergotong-royong dalam kalangan masyarakat Melayu. Amalan bergotong-royong sememangnya begitu sinonim dengan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Amalan gotong-royong akan membantu mempercepatkan lagi sesuatu kerja dalam kalangan masyarakat pada zaman dahulu. Contohnya seperti yang terdapat pada pantun ini.
Gunung Tahan sama didaki,
Sungai Pahang sama direnang,
Jikalau semua bersatu hati,
Kerja yang payah menjadi senang.

Jika pelita sudah menyala,
Bawalah pula ke anjung surung,
Jika kita semua bersaudara,
Sama-samalah hidup  bergotong-royong.

Berdasarkan  dua rangkap pantun di atas kita dapat mengetahui bahawa amalan bergotong-royong adalah amalan yang amat dititikberatkan dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Amalan bergotong royong adalah amalan masyarakat yang tolong-menolong suatu ketika dulu. Sekarang, amalan itu tidak diamalkan lagi dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana, pada zaman moden sekarang, masyarakat masing-masing sibuk dengan dunia dan pekerjaan masing-masing.

Walaubagaimanapun, aspek kejiranan  khususnya dalam amalan bergotong-royong di kalangan masyarakat adalah masih kukuh dan masih diamalkan di kampung-kampung kerana masih mengekalkan budaya ini yang dianggap sebagai kemestian dalam kehidupan berjiran.3.0 Amalan  Kerjasama Sesama Jiran.

Seterusnya, aspek kejiranan yang ada dalam pantun Melayu ialah aspek kerjasama di kalangan masyarakat Melayu yang  ada pada suatu ketika dulu. Kerjasama dalam kalangan mereka akan meringankan lagi kerja yang dilakukan oleh mereka. Walau sebesar mana pun dugaan dan juga masalah yang dihadapi, jika semua orang bekerjasama, semua itu akan dapat diselesaikan dengan mudah. Contoh aspek kejiranan yang menceritkan tentang perihal masyarakat yang bekerjasama ialah pada pantun di bawah ini.

Kalau subang, sama subang,
Kalau sanggul samalah sanggul
Kalau hilang sama hilang,
Kalau timbul sama timbul.
           
            Para-para di dahan dedap,
            Sangkutkan tali berlembar tiga
            Bahaya dan mara sama dihadap,
            Di laut api bersama juga.

Berdasarkan pantun di atas, kita dapat mengetahui bahawa orang Melayu pada zaman dahulu amat  mementingkan semangat kerjasama dalam apa jua sekalipun masalah yang melanda mereka. Gambaran yang terdapat dalam pantun tersebut amat jelas sekali menggambarkan tentang  budaya hidup masyarakat Melayu yang suatu ketika dulu yang terkenal dengan budaya hidup yang bekerjasam dalam menyelesaikan sesuatu kerja. Oleh itu, amalan kerjasama ini telah digambarkan dalam pantun-pantun Melayu.

4.0 Aspek Tolong-Menolong Sesama Jiran

Aspek kejiranan yang seterusnya yang ada dalam pantun Melayu ialah aspek tolong-menolong sesama jiran. Setiapa masalah akan dapat diselesaikan sekiranya masyarakat hidup tolong-menolong. Aspek ini jelas digambarkan dalam pantun Melayu seperti di bawah ini. Ia adalah gambaran kepada kehidupan masyarakat Melayu dahulu yang saling tolong-menolong antara satu sama lain.

Kain daun layur di para,
Buat tudung kuih talam,
Pahit maung sama dirasa,
Sama diharung timbul tenggelam.

Cantiknya wajah Puan Syarifah,
            Manis senyuman tak dapat diucap,
            Hati gajah sama dilapah,
            Hati kuman sama dicecap.
           
Pantun pada rangkap pertama menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dan sanggup menghadapi susah senang bersama. Oleh itu, dalam setiap kerja dan juga kesusahan, mereka akana harunginya bersama. Semua kesukaran itu akan menjadi senang dengan adanya kerjasama di antara mereka.  Di samping itu juga, pada rangkap kedua pantun pula menceritakan tentang kehidupan tolong-menolong sesama insan tidal kiralah sama ada perkara itu kecil atau besar, amalan tolong-menolong ini amatlah penting.

Tanpa amalan tolong-menolong sesama jiran, akan wujud sikap yang mementingkan diri sendiri. Oleh itu, masyarakat Melayu pada masa dahulu begitu mengambil berat tentang  amalan tolong-menolong ini. Sehinggakan keadaan ini diceritakan  dalam pantun mereka.


5.0 Kehidupan Muafakat dalam Kalangan Masyarakat yang Hidup  Berjiran..

Masyarakat Melayu pada masa dahulu terkenal dengan kehidupan saling bermuafakat antara satu sama lain. Amalan muafakat ini adalah amalan yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang hidup sekampung khasnya masyarakat Melayu pada masa dahulu. Hidup bermuafakat menggambarkan masyarakat pada suatu ketika dahulu amat intim antara satu sama lain dan hidup di dalam satu rumpun yang bersatu. Ini adalah seperti yang telah digambarkan pada dua rangkap pantun di bawah.

Hendak belayar ke Teluk Betung,
Sambil mencuba labuhkan pukat,
Bulat air kerana pembentung,
Bulat manusia kerana muafakat.

Masa berjalan bawalah tongkat,
Kalau boleh jenis semambu,
Sama sekampung teguhkan pakat
Kita semua bersatu padu.

Berdasarkan pada rangkap pantun yang pertama sekali  kita dapat mengetahui dalam pantun Melayu ini, amalan hidup berjiran sememangnya amat pentingdan juga diamalkan selalu. Oleh itu di dalam pantun Melayu disebutkan bagaimana kehidupan masyarakat yang saling bermuafakat pada ketika dahulu. Di samping itu juga, pada rangkap kedua pula, disebut juga tentang kehidupan sekampung yang berpakat antara satu sama lain akan meringankan lagi bebanan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Oleh itu,amalan muafakat ini amat diperlukan dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. Bahkan ia disebut di dalam pantun dan  juga menjadi pegangan kepada masyarakat pada zaman dahulu. Pantun yang bertemakan amalan muafakat sesama jiran sekampung ini akan sentiasa diingati oleh penduduk kampung.

6.0 Amalan Hidup Bersatu Padu dalam Kehidupan Berjiran.

            Amalan hidup bersatu padu sesama jiran ini banyak digambarkan dalam pantun Melayu. Ia menimbulkan aspek teladan dan juga pengajaran kepada pembaca yang membaca pantun tersebut. Di samping itu juga, amalan bersatu padu ini adalah penting untuk mengeratkan lagi hubungan sesama jiran. Sekiranya hidup saling membantu dan juga bersatu padu, tidak akan ada masalah yang berlaku.

            Contohnya seperti yang digambarkan pada rangkap pantun di bawah yang membawa tema hidup bersatu-padu dalam masyarakat berjiran.

            Baju baru kain  berdekat,
            Sangkutkan tali berlembar tiga,
            Bahaya dan mara sama dihadap,
            Di laut api bersama juga.

            Orang memukat di Kuala Hulu,
            Cuaca gelap beransur terang,
            Kalau tidak bersatu padu,
            Sengketa kerap membawa perang.

Amalan hidup masyarakat yang bersatu padu pada masa itu adalah menjadi cerminan kepada masyarakat Melayu yang sentiasa hidup bersatu padu dalam apa jua sekalipun yang melanda kehidupan mereka sama ada baik atau pun tidak baik. Oleh itu, setiap yang mereka lakukan itu telah membawa  kepada kebaikan mereka sendiri. Dengan kata lain, ia menguntugkan semua pihak. Kerana sekiranya semua bersatu padu akan dapat  mengeratkan lagi semangat kejiranan yang ada pada mereka.
7.0 Kemesraan Sesama Jiran

Amalan hidup berjiran yang begitu menebal dalam kalangan orang Melayu suatu ketika dahulu begitu menarik sekali kerana mereka sentiasa bekerjasama dalam setiap apa yang mereka lakukan. Oleh itu, amalan hidup berjiran seperti yang terdapat dalam pantun Melayu bukan sahaja penting untuk memupuk semangat kejiranan sesama mereka.  Di samping itu juga, pantun yang mengandungi aspek kejiranan akan membawa kepada kemesraan. Misalnya, pantun yang mengandungi nilai kemesraan yang terdapat di bawah ini.

            Nasi lemak buah bidara,
            Dihidang bersama bertih pulut,
            Alangkah enak hidup bersaudara,
            Hati tenang nafas tak semput.

            Pokok bunga penghias taman,
            Ditanam bersama lada sulah
            Kenali jiran  erat kemesraan
            Moga terjalin ikatan ukhuwah.


            Berdasarkan beberapa rangkap pantun yang mengandungi aspek kejiranan di atas, jelas dalam pantun Melayu banyak terdapat aspek kejiranan yang tidak dapat dirungkaikan.  Daripada pemikiran dan juga persoalan yang terkandung di dalam struktur pantun tersebut, kita akan mengetahui tentang corak kehidupan masyarakat Melayu terdahulu yang digambarkan menerusi pantun tersebut.
2 comments:

Akhbar Aman said...

Syabas dan Sukses kepada Saudari

angah said...

sangat mengagumkan,

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates